koekjes

Juridische voorwaarden van Cultureurbanashop.com
 
1. Object.
1.1. De huidige wettelijke voorwaarden reguleren het gebruik en de toegangsvoorwaarden van de website http://www.culturaurbanashop.com (vanaf nu op de "site"), website -eigendom van cultura urbano Sl
1.2. Het gebruik of toegang tot deze site houdt in dat u (hierna "gebruiker") erkent dat u deze wettelijke gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrijpen en ermee instemt ze in zijn geheel te vervullen.
1.3. Als u als gebruiker het niet eens bent met een van deze voorwaarden, moet u stoppen met toegang tot deze site.
2. Site -eigenschap.
2.1. In overeenstemming met wet 34/2002, van 11 juli en andere toepasselijke wetgeving, informeren wij u dat deze website http://www.culturaurbanashop.com eigendom is van de entiteit met sociale denominatie "Urban Culture SL" en C.I.F. Nummer "B15920994".
2.2. Deze entiteit heeft zijn geregistreerde kantoor aan de straat "C/Fernando III El Santo 1, Santiago de Compostela".
23. U kunt contact opnemen met Urban Culture SL in het telefoonnummer 881978514 of in het e -mailadres info@culturabanashop.com
2.4. Tenzij uitdrukkelijk anders vastgesteld, kan communicatie met stedelijke cultuur SL via gewone post worden gedaan in het fysieke adres of per e -mail. Het bedrijf neemt contact op met de gebruiker via e -mail, in het adres dat u in uw bezit werkt of in dit opzicht wordt gefaciliteerd.
3. Werking van de site.
3.1. Urban Culture SL behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment eenzijdig en zonder de noodzaak van eerdere kennisgeving aan zijn gebruikers, de inhoud, de structuur, de operatie of de toegangsvoorwaarden van deze site te wijzigen.
3.2. De gebruikers van de site zijn zich echter bewust en accepteren dat een deel van de informatie die erin bevat onjuist kan zijn, onvolledig of verouderd kan zijn, of typografische fouten kunnen bevatten. Urban Culture SL is niet verplicht om de inhoud van deze site bij te werken en zal niet verantwoordelijk zijn voor de niet -update van de informatie. Het is een exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruikers om de nauwkeurigheid en/of nut van informatie, advies, mening of andere inhoud die beschikbaar is via deze site te evalueren.
3.3. Evenzo behoudt Urban Culture SL zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot deze site tijdelijk op te schorten om onderhoud, update, verbetering of reparatiewerkzaamheden uit te voeren.
3.4. Het is verboden dat de gebruiker deze website gebruikt voor de verzending, verzending of publicatie van een illegale, bedreigende, lasterlijke, lasterlijke, propaganda, schandalig, obsceen, pornografisch of ander materiaal dat zou kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke verantwoordelijkheden in overeenstemming met de Toepasselijke wetgeving, gemaakt van degenen die in elk geval verantwoordelijk zullen zijn voor de gebruiker.
3.5. Urban Culture SL garandeert niet dat deze website of de servers die het huisvesten vrij zijn van virussen en andere potentieel gevaarlijke software, evenals de beschikbaarheid, continuïteit, nut en onfeilbaarheid van de werking van deze site, zijn diensten of de inhoud ervan; noch de wettigheid, betrouwbaarheid of nut van de informatie en inhoud die door derden via deze site wordt verstrekt.
3.6. Over het algemeen kunnen alleen natuurlijke en juridische personen met voldoende juridische capaciteit worden gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Uitzonderlijk heeft de minderjarige site eerder de machtiging van hun ouders of wettelijke voogden verkregen, die verantwoordelijk zullen zijn voor het gebruik dat de minor die de leiding heeft van de site.
4. Gebruikersgedrag. Verboden.
4.1. Het gebruik van de inhoud en diensten die worden aangeboden door Urban Culture SL, zal onder het exclusieve risico en de verantwoordelijkheid van de gebruiker vallen.
4.2. Het bedrijf neemt geen plicht of toewijding aan om de door gebruikers geïntroduceerde inhoud en informatie te controleren of te controleren.
4.3. De gebruiker verbindt zich om de website en al zijn inhoud en services op een ijverige manier te gebruiken, altijd onderworpen aan de wet, goede douane en deze algemene voorwaarden, die altijd respect voor andere gebruikers behouden.
4.4. Evenzo verbindt de gebruiker zich om de materialen en informatie op de website goed te gebruiken, waardoor ze niet worden gebruikt om illegale of constitutieve activiteiten van criminaliteit uit te voeren, die de rechten van derden bedreigen, of die inbreuk maken op de regelgeving over intellectueel eigendom en industrieel , of andere normen van het toepasselijke rechtssysteem, die alleen verantwoordelijk zijn voor de stedelijke cultuur SL en derden voor de schending van wat hier is gevestigd.
4.5. De gebruiker verbindt zich ertoe zich niet te verzenden, introduceren, verspreiden of beschikbaar stellen aan derden, elk type materiaal en informatie die in strijd zijn met de wet, moraliteit, openbare orde en deze algemene gebruiksvoorwaarden.
4.6. In elk geval zal de gebruiker altijd waarheidsgetrouwe informatie verstrekken die niet kan leiden tot enige vorm van verwarring, evenals correcte identificatiegegevens en nooit derden of in zijn naam vervangen.
4.7. Vergeet niet dat het IP -adres van uw computer is geregistreerd door eenvoudige toegang tot onze website.
5. Beschermde gebieden van de website.
5.1. In het algemeen is het gebruikersabonnement of registratie niet nodig voor toegang tot stedelijke cultuurdiensten.
5.2. Het gebruik van bepaalde services kan worden geconditioneerd om eerder een persoonlijk account te verkrijgen via de gebruikersregistratie. Deze registratie zal worden gemaakt op de manier die uitdrukkelijk op de website is aangegeven.
5.3. Deze site kan beperkte toegangszones bevatten, beschermd door identificatiegegevens en wachtwoorden of andere beveiligingsmechanismen. De gebruiker zal niet proberen toegang te krijgen tot deze beperkte toegangszones als deze niet goed is geautoriseerd door de stedelijke cultuur SL, noch zal hij proberen de door deze vastgestelde beschermingsmechanismen te vermijden of te manipuleren.
5.4. De gebruiker die is geautoriseerd door Urban Cultura -instelling om toegang te krijgen tot beschermde gebieden. De gebruiker is daarom alleen verantwoordelijk voor de schade die zijn afgeleid van het niet genoemde beveiligingsmechanismen.
De gebruiker wordt gecommuniceerd dat de ongeautoriseerde toegangspoging tot de beperkte toegangszones van deze site kan worden onderworpen aan civiele en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.
6. Intellectueel en industrieel eigendom.
6.1. Alle inhoud van de site, inclusief, door middel van verkondiging en niet -beperking, handelsmerken, logo's, afbeeldingen, afbeeldingen, geluids- en videobestanden, software, programmeercode, teksten, pictogrammen en de namen die services identificeren (hierna "De materialen ") zijn eigendom van de stedelijke cultuur SL en worden beschermd door de huidige wetgeving over intellectuele en industriële eigendomsrechten.
6.2. De toegang van de gebruikers tot deze site impliceert om deze reden geen enkele vorm van ontslag, verzending of toewijzing, totaal of gedeeltelijk, van dergelijke eigendomsrechten Kopie, verkoop, wijziging, reproductie, publicatie, toewijzing, verzending of creatie van nieuwe producten of diensten afgeleid van de informatie en elementen hier.
6.3. Dat is de reden waarom de gebruiker van deze site niet, behalve Prior Express en schriftelijke toestemming van de stedelijke cultuur, niet kan, kopiëren, distribueren, downloaden, wijzigen, verwijderen, verwijderen, verwijderen, wijzigen, publiceren, verzenden of profiteren van elke vorm van materialen die bevatten.
6.4. De gebruiker verwerft geen rechten of licentie met betrekking tot de service of de elementen erin, behalve het beperkte recht om de service te gebruiken volgens de toepasselijke voorwaarden. U kunt alleen de inhoud of elementen gebruiken die u toegang heeft via de Urban Culture Services SL voor eigen gebruik en behoeften, waardoor ze worden gedwongen niet uit te voeren of indirect een commerciële uitbuiting, noch van de diensten, noch van de materialen, van de materialen, het materiaal, het materialen, elementen of informatie verkregen door hen.
7. Beleid voor gegevensbescherming en privacy.
7.1. In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving op het gebied van persoonsgegevensbescherming, informeert de stedelijke cultuur SL de gebruiker over het bestaan ​​van een persoonlijk gegevensbestand dat de gegevens bevat die gebruikers invoeren op de Cultura Urbano SL -site die hij verantwoordelijk is voor het bestand.
7.2. De gebruikers- en gegevenshouder wordt geïnformeerd en geeft zijn ondubbelzinnige toestemming, dat door het invullen van de verschillende vormen hun persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de geautomatiseerde bestanden van de stedelijke cultuur SL, om onze diensten te kunnen bieden en aan te bieden en aan te bieden hoe kan ze ook aanbieden en aan te bieden. Houd de gebruiker op de hoogte van de aangeboden producten.
7.3. Urban Culture SL verbindt zich ertoe om haar geheim van geheim te vervullen met betrekking tot persoonlijke gegevens en de plicht om met vertrouwelijkheid om te gaan. Voor deze doeleinden zal het de redelijke beveiligingsmaatregelen nemen die door de wet worden verstrekt om de ongeautoriseerde wijziging, verlies of toegang te voorkomen.
7.4. Rechten van de geïnteresseerde partijen. Zoals geïnteresseerd hebt u de volgende rechten, in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming (RGPD): • In overeenstemming met Art. 15 RGPD, het recht, voor zover daar aangegeven, om informatie te verkrijgen over de persoonlijke gegevens die betrekking hebben op en waarmee we omgaan; • Volgens kunst. 16 RGPD, het recht om de rectificatie te verkrijgen zonder onjuiste vertraging of dat de persoonlijke gegevens die betrekking hebben op deze zijn voltooid; • Volgens kunst. 17 RGPD, het recht om de onderdrukking van persoonlijke gegevens te verkrijgen die het betreft, zolang de behandeling niet nodig is: - om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen - voor de vervulling van een wettelijke verplichting, - door redenen van algemeen belang, of - om de formulering, uitoefening of verdediging van claims; • Volgens kunst. 18 RGPD, het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen wanneer - de geïnteresseerde partij de nauwkeurigheid van de gegevens uitdaagt - de behandeling is illegaal en u verzet zich tegen de onderdrukking van de gegevens - we hebben de gegevens niet langer nodig, maar u U hebt de formulering, uitoefening of verdediging van claims nodig, of u hebt zich verzet tegen de behandeling op grond van artikel 21 RGPD; • Volgens kunst. 20 RGPD, het recht om de persoonlijke gegevens te ontvangen die met u overeenkomen en die ons in een gestructureerd formaat van gemeenschappelijk gebruik en mechanisch lezen hebben verstrekt, of om te vragen dat een andere verantwoordelijke persoon wordt verzonden; • Volgens kunst. 77 RGPD, het recht om een ​​claim in te dienen voor een controle -autoriteit. Als algemene regel kunt u de controle -autoriteit van uw gebruikelijke woning of werk of het hoofdkantoor van ons bedrijf aanpakken. In Spanje: Spaans Agentschap voor gegevensbescherming (AEPD) Jorge Calle, Nº6 28001-Madrid Telefoon 901 100 099 https://www.aepd.es/

7.5 Persoonlijk karakter. Om toegang te krijgen tot en/of te gebruiken van de services van www.culturabanashop.es is het noodzakelijk dat gebruikers eerder www.culturaculturaBanashop.es bepaalde persoonlijke gegevens (hierna, "persoonlijke gegevens") verstrekken, die www.culturaculturaBanashop.es automatisch zal behandelen en een opneemt Geautomatiseerd bestand. De gegevens die op deze website zijn verzameld, zijn informatief; www.cultturabanashop.es is niet verantwoordelijk voor de weglatingen, onnauwkeurigheden of fouten die op enig moment in de hier verstrekte gegevens en documenten kunnen optreden, noch voor de gevolgen die zich kunnen voordoen voor hun gebruik. In geen geval van www.culturaculturabanashop.es wordt informatie verstrekt aan derden die zijn gebruikers identificeren zonder een toestemming hiervan. We garanderen vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonlijke gegevens, evenals de implementatie van technische en organisatorische maatregelen die de veiligheid van genoemde gegevens garanderen. Al deze omstandigheden zullen eerder en naar behoren worden gewaarschuwd door www.culturaurbanoshop.es aan gebruikers, in gevallen en in de manier waarop dit wettelijk afdwingbaar is. www.cultturabanashop.es garandeert dat het passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen in zijn faciliteiten, systemen en bestanden. Evenzo garandeert www.culturaculturabanashop.es de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. Gebruikers garanderen en reageren in elk geval van de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, validiteit en authenticiteit van de verstrekte persoonlijke gegevens en verbinden zich om ze naar behoren bijgewerkt te houden.

7.6 Verwerking van gegevens voor het verzenden van commerciële communicatie. Comfort naar Art. 6, Sectie 1, paragraaf 1, brief A van de GDPR, om eerder zijn uitdrukkelijke toestemming voor de registratie van ons bulletin te hebben verkregen, zullen we de nodige gegevens gebruiken voor Het daarvoor is het verzenden van commerciële communicatie volgens genoemde toestemming. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief en een bericht verzenden naar ons hier beschreven contactadres of door te klikken op de link die voor de e-mail is gepland met genoemde commerciële communicatie. Nadat u uw e -mailadres voor dit gebruik heeft ontladen, op voorwaarde dat u uw uitdrukkelijke toestemming niet hebt gegeven dat de gegevens nog steeds worden gebruikt, of wij behouden ons het recht voor om uw gegevens te blijven gebruiken in de wettelijke gevallen en die wij u in dit document informeren

8. Cookies gebruiken beleid.
8.1. De "cookies" zijn tekstbestanden die de servers die websites huisvesten naar de navigators van hun gebruikers sturen. Cookies kunnen niet worden uitgevoerd of virus kan bevatten en kunnen alleen worden gelezen door de server die de website herbergt.
8.2. Deze site vereist het gebruik van "cookies" voor goed functioneren.
9. Informatie verzonden door gebruikers.
9.1. Deze site kan openbare forums, gesprekszalen ("chats") en andere mechanismen bevatten waarmee gebruikers hun mening kunnen uiten en bestanden in elektronisch formaat kunnen uitwisselen. De informatie, communicatie en bestanden die via deze forums en kamers worden verzonden, samen met de e -mailadressen en andere communicatie die door gebruikers worden vrijgegeven, worden niet als vertrouwelijk materiaal beschouwd.
9.2. Wanneer gebruikers elke vorm van informatie naar deze site verzenden of publiceren, zullen ze toestemming geven aan de stedelijke cultuur SL om dergelijke informatie te gebruiken, inclusief, zonder beperking, het gebruik, reproductie, verzending, publicatie of verzending van genoemde informatie met een object, inclusief , Zonder beperking, reproductie, openbaring, verzending, publicatie of verzending van dergelijke informatie.
9.3. Urban Culture SL neemt elke verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van de informatie of communicatie die door haar gebruikers via deze gebieden wordt verzonden.
10. Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheden.
10.1. Alle informatie op deze site wordt "zoals het is" verstrekt, zonder stedelijke cultuur om garanties van welke aard dan ook te verlenen, zowel uitdrukkelijk als impliciet, gerelateerd aan de precisie, betrouwbaarheid en integriteit van deze site. Urban Culture SL verleent geen garantie, expliciet of impliciet, inclusief, door middel van verkondiging en niet -beperking, garanties voor schending van kwaliteit, handel of geschiktheid voor een specifiek doel.
10.2. Urban Culture SL garandeert niet dat deze website, of de servers die het huisvesten, vrij zijn van virussen en andere soorten poteciaal gevaarlijke software.
10.3. Urban Culture SL garandeert niet de beschikbaarheid, continuïteit, nut en onfeilbaarheid van het functioneren van deze site, zijn diensten of de inhoud ervan; noch de betrouwbaarheid of nut van de informatie en inhoud die door derden via deze site wordt verstrekt. Hoewel de stedelijke cultuur SL alle redelijke inspanningen levert om de beschikbaarheid, toegang, continuïteit en onfeilbaarheid van functioneren en haar diensten te garanderen, garandeert de stedelijke cultuur SL deze niet, omdat ze kunnen worden verstoord door talloze factoren daarbuiten. Bijgevolg zal het niet verantwoordelijk zijn (met de limieten die zijn vastgesteld in het huidige rechtssysteem), voor de schade van elke aard die aan de gebruiker is veroorzaakt als gevolg van de bovengenoemde onbeschikbaarheid, toegangsfouten en gebrek aan continuïteit.
11. Beperking van verantwoordelijkheid.
11.1. Urban Culture SL zal op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, werklozen winst of verlies van gegevens en /of klanten die afkomstig zijn van gebruikers gebruiken of de onmogelijkheid om deze website te gebruiken.
11.2. Deze site kan hypertextuele banden ("links") en remissies bevatten naar andere sites en webpagina's die mogelijk niet worden bestuurd door stedelijke cultuur SL, in deze gevallen zal stedelijke cultuur SL niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud die op deze pagina's kan verschijnen.
11.3. De gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk vrijgesteld van stedelijke cultuur SL van enige verantwoordelijkheid voor de handelingen of weglatingen van de gebruikers op basis van de inhoud op deze site.
11.4. De gebruiker begrijpt en accepteert uitdrukkelijk dat elk type inhoud, software of een ander type materiaal, dat op een andere manier via deze site downloadt of verkrijgt, op eigen risico wordt gedaan en dat hij als gebruiker alleen verantwoordelijk zal zijn voor alle Schade of verlies van gegevens veroorzaakt aan hun computersystemen.
11.5. Urban Culture SL heeft alle redelijke middelen gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site correct is. Sitegebruikers komen er echter mee in om te weten dat een deel van de informatie op deze site onjuist kan zijn, onvolledig of verouderd kunnen zijn, of fouten kunnen bevatten.
12. Recht van uitsluiting en gedeeltelijke nietigheid.
12.1. Urban Culture SL behoudt zich het recht voor om het gebruik van alle of een van de website -services aan een gebruiker zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren, te elimineren of niet toe te staan, indien naar eigen goeddunken, en in welke vorm van omstandigheid een onjuist gebruik ervan.
12.2. Als een bevoegde rechtbank besluit dat een van de bepalingen in deze wettelijke voorwaarden illegaal of ongeldig is, wordt een dergelijke bepaling uitgesloten als deze wettelijk vereist is. De gebruiker accepteert uitdrukkelijk dat de rest van de ongeschonden bepalingen niet zal worden gewijzigd en dat zij volledige geldigheid zullen blijven hebben.
13. Toepasselijk recht en jurisdictie.
13.1 Deze site bevindt zich en wordt geëxploiteerd vanuit Spanje. Alle kwesties met betrekking tot deze site worden beheerst door de Spaanse wetten en onderwerpen zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken en rechtbanken van Spanje, zonder de principes toe te passen op wettenconflict. In die gevallen waarin de gebruiker niet de status van de consument heeft, of die zijn woonplaats buiten Spanje heeft, zullen de Urban Culture SL en de gebruiker zich onderwerpen aan de rechtbanken en rechtbanken van Santiago de Compostela, die uitdrukkelijk een andere jurisdictie zou kunnen hen.
13.2. Als de gebruiker besluit deze site van buiten Spanje te gebruiken of te raadplegen, moet hij er rekening mee houden dat hij het op eigen initiatief doet en dat hij verantwoordelijk is voor de naleving van de relevante lokale wetten.
14. Duur en beoordeling
14.1. Hoewel de juridische relatie tussen SL en de gebruiker, afgeleid van de toegang en het gebruik van de site, een onbepaalde duur heeft, zal dit worden beëindigd op het moment dat het bedrijf deze algemene voorwaarden wijzigt. Op het moment dat het bedrijf de wijziging van de algemene voorwaarden heeft aangekondigd, en de gebruiker toegang tot en gebruik van de services en inhoud van de site, zal een nieuwe juridische relatie tussen beide partijen van even onbepaalde aard worden gestart.
14.2. Niettegenstaande het voorgaande, is de Urban Cultura Company SL in staat om op elk moment en zonder de noodzaak van kennisgeving of gewoon oorzaak de levering van de diensten die het aanbiedt op te schorten, te onderbreken of te beëindigen, op elk gewenst moment en zonder de noodzaak of gewoon oorzaak te beëindigen.
14.3. Urban Culture SL behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te beoordelen. De beoordeelde voorwaarden zullen van kracht worden zodra ze op deze site worden gepubliceerd. Als de gebruiker gebruikelijk gebruik maakt van deze site, moet u de voorwaarden regelmatig bekijken en onthoudt zich van toegang tot de site als een van de beoordeelde voorwaarden niet acceptabel wordt geacht.

Dit is een waarschuwing voor standaardcookies die u uw smaak in de beheerder gemakkelijk kunt aanpassen of uitschakelen. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website geeft.

PRIVACYBELEID
Pre-loader
Nederlands